Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ข้อมูลเครื่องดื่มสุขภาพ

 
human2-02-02.png
 
 
 
mulberry4.png
mulberry3.png

  ประโยชน์ของมัลเบอรี่

  มีผลงานวิจัยหลายสถาบันในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และงานวิจัยหลายประเทศ ดังนี้
 • มีสารต้านอนุมูลอิสระ(Antoxidant) ชื่อ Antiocyanin ซึ่งเป็นสารสีม่วงแดง ช่วยป้องกันโรคหัวใจและป้องกันโรคมะเร็ง
 • มีวิตามินบี 6 ช่วยบำรุงเลือด ตับ ไต ลดการเกิดสิว ลดอาการปวดประจำเดือน
 • ป้องกันและยับยั้งการเกิดลิ่มเลือด ป้องกันเส้นเลือดแตก สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • มีวิตามินซีสูง ช่วยป้องกันโรคหวัด โรคภูมิแพ้ โรคปอด วัณโรค ป้องกันเชื้อไวรัส
 • มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ป้องกันการเกิดต้อกระจก(ป้องกันแสงสีน้ำเงินเข้าทำลายตา)บำรุงเหงือกฟัน สร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบหายใจ บำรุงผิว ลดการอักเสบของสิว
 • มีกรดโฟลิค หรือวิตามินใบไม้ หรือวิตามินเอ็ม ป้องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันทารกพิการ
 • มีช่วยแก้อาการเมาค้าง ผ่อนคลายความเครียด
 • ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำ ป้องกันผมหงอกก่อนวัย

 
 
mulberry5.png
mulberry6.png

  ประโยชน์ของถั่งเช่าที่มีในมัลเบอรี่คอร์ดี้

 • ต่อต้านและยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็ง และเนื้องอก
 • ลดผลข้างเคียงในการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด
 • ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด
 • รักษาสมดุลของประสาท ฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ฟื้นฟูระบบการทำงานของไตให้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย
 • มีเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดียิ่งขึ้น
 • ลดความดันโลหิต
 • บำรุงโลหิต ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง
 • ต้านอาการอักเสบในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 • ข้อมูลจาก
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
  และ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล